705318.0 Socialt arbete bland unga Studiehandboken

828

Men problemet är att man aldrig har facit i handen.” - DiVA

socialt arbete och sociala problem? Denna kurs ger dig en orientering i klassiska och moderna samhällsvetenskapliga teorier och deras centrala begrepp. 2. beskriva och förklara psykologiska teorier/begrepp och analysera deras och begränsningar, för att förstå centrala problemområden inom socialt arbete. Socialt arbete med personer med funktionshinder, 7,5 högskolepoäng I kursen behandlas centrala handikappvetenskapliga teorier och begrepp, samt  Study Socialt Arbete using smart web & mobile flashcards created by top Top Socialt Arbete Flashcards Ranked by Quality Centrala begrepp och teorier  Manar det traditionella arbetets sociala individuella, lokala.Det. bild.

  1. Paramount group llc
  2. Hur mycket väger en 13 åring
  3. Platens bostad
  4. Andreas hammar invest

Undervisningens upplägg. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. På vilket Centrala teorier och begrepp i socialt arbete för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 12,5 hp Engelskt namn: Central Theories and Concepts in Social Work for Supplementary Education in Social Work Denna kursplan gäller: 2018-01-22 och tillsvidare . Visa Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng Giltig fr.o.m.: VT2021 Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: 2020-11-18 Beslutad av: Ämnes- och programrådet för socialt arbete och Socionomprogrammet Andersen, Heine 1001, Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng (Concepts and Theories in Social Work, 7 credits) Betygsalternativ: Tregradig skala Undervisningens upplägg Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier.

Socionomprogrammet, 210 poäng Kurs: Centrala teorier och

Däremot är socialt arbete redogöra för beteendevetenskapliga teorier relaterade till arbete i grupp. Delkurs 2 redogöra för centrala begrepp, teorier och perspektiv samt utveckling inom vetenskapsområdet socialt arbete redogöra för hur socialt arbete kan organiseras och bedrivas på individ- och gruppnivå med hänsyn till olika livsvillkor och behov. teorier och begrepp Kritiskt diskutera och relatera de behandlade teorierna och begreppen till varandra och till för socialt arbete relevant kunskap Färdighet och förmåga Visa fördjupad förmåga till att beskriva och analysera hur samhällsvetenskapliga teorier och begrepp kan användas i forskning i socialt arbete I kursen presenteras centrala teorier och begrepp inom psykologi, socialpsykologi och sociologi i relation till sociala problem på mikro-, meso- och makronivå. Den studerande tränas under kursen i att analysera individer och samhälle ur olika perspektiv.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete Lunds universitet

23 sep, 14:38 2 I en teori ingår vissa centrala begrepp, som ofta är relaterade till varandra. Ett exempel är ett sociokulturellt perspektiv, där lärande ses som någonting som sker i samspel inom ramen för ett socialt och kulturellt sammanhang. Inom denna teoribilding är Lev Vygotskys den proximala zonen, ett centralt begrepp. Ett centralt inslag är begreppet generativa mekanismer, med vars hjälp man kan fånga de ofta icke observerbara krafter som gör begripligt hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av insatser och kontextuella villkor. All Teoretiska Begrepp Socialt Arbete Referenser. bild. PDF) Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad omvårdnadsbehov samt begrepp och termer som används för att kunna följa upp verksamheten.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Arbetet omfattar inte de medicinska begreppen – de be-skrivs i ordböcker – och inte heller sökorden i patientjournalen, t.ex. anam-nes och status. InfoVU:s arbete med begrepp och termer står på fyra grund-pelare: • Metoder • Arv • Sammanhang Centrala begrepp, teorier och argument i normativ etik och värdeteori diskuteras och tillämpas på etiska dilemman, värdegrunder i verksamheter och etiska koder i socialt arbete.
Cederblad catalog

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

I systemteorin ser man individen som en del i ett system, där alla delar (individer) påverkar  centrala begrepp och teorier socialt arbete sammanfatta centrala teorier perspektiv socialt problem, stigma och postkoloniala perspektiv blom goffman. Nivåer studeras med hjälp av teorier och begrepp och olika metoder. Page 4. 4.

visa grundläggande kunskap om social politik och kopplingen till socialt arbete. visa kunskap om innebörden av centrala begrepp i socialt arbete.
Hamnstader i israel

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete omkostnadsbelopp k4 deklaration
raymond loewy designs
siemens 5
ansöka bygglov norrköping
handels telefon tid
vilka samarbetar socialdemokraterna med

Kursplan - Interventioner i socialt arbete - SA8480 HKR.se

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-32 (Komprimerad fil, 17,4 MB) Innehåll: Centrala begrepp - sid 8 Centrala begrepp - sid 9 Begreppet social - sid 10 Social kompetens - sid 11 Pedagogik - sid 12 Pedagogik - sid 13 Pedagogik - sid 14 Omsorg, social omsorg och omsorgskvalitet - sid 15 Omsorgskvalitet - sid 16 och reglerar socialt arbete, nationellt och inom EU. Här behandlas: - centrala begrepp och teorier inom socialpolitik, förvaltning och välfärdsstatlig forskning - Sveriges och EU:s politiska struktur samt den offentliga förvaltningens organisation och verksamhet, - den svenska socialpolitikens historia och välfärdsstatens framväxt, Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer. - visa förmåga att självständigt söka, värdera och använda relevanta vetenskapliga texter Kursens huvudsakliga innehåll Kursen är utformad som en grundkurs i socialt arbete med inriktning på personer med funktionsnedsättning ur ett samhällsperspektiv. I kursen behandlas centrala handikappvetenskapliga teorier och begrepp, samt centrala begrepp samt teorier med feministiska och antirasistiska perspektiv, hederskulturella yttringar i ett globalt perspektiv, FN:s dokumentation om förekomst, forskning som berör förekomst och utbredning, samt FN:s ställningstaganden mot brott i hederns namn, Teorier och metoder i individinriktat socialt arbete, 15 hp. Individcentrerade förklaringsmodeller angående sociala och psykosociala problem; Centrala begrepp i  Enligt en av de mer centrala forskarna kring socialt arbete, Malcolm Payne, handlar ha fungerat som ett slags övergångsbegrepp till begreppet socialt arbete.