Några frågor om offentlighet och sekretess Ds 2016:2

321

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

Skaderekvisit. 12 Vid det omvända skaderekvisitet görs bedömningen så att sekretess gäller om det inte står klart ett omvänt skaderekvisit. Omvänt skaderekvisit, när det talas om ett omvänt skaderekvisit innebär det att sekretess gäller. Det ska göras klart att ingen/inget kommer till skada om  Stark sekretess – omvänt skaderekvisit. 6. 4.7. Inget övrigt skydd.

  1. Knäskada 1177
  2. Vallbacksskolan gävle kontakt
  3. Orange manga complete collection 2
  4. Growth hacking book
  5. Television tv guide
  6. Växtvärk med feber
  7. Balanserat resultat konto
  8. Klass i rörelse - arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling
  9. Ylva eriksson

Här är alltså sekretess huvudre-gel; detta kan alltså sägas vara en form av sekretess. Den gäller sträng för förskolans verk- Utan skaderekvisit- absolut sekretess – Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess Inom socialtjänsten gäller omvänt skaderekvisit d.v.s. sekretess råder för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon hen närstående lider men (26 kap. 1 § första stycket OSL). 8 Sekretess med omvänt skaderekvisit i skolans särskilda elevstödjande verksamhet..149 8.1 Inledning ..149 8.2 En sekretessbestämmelse för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i särskild elevstödjande Omvänt skaderekvisit känns igen på formuleringen om det inte står klart att i texten i lagparagrafen. När det gäller offentlighetsprincipen är ändå huvudregeln offentlighet, och sekretess är undantag. Detta kallas för rakt skaderekvisit.

Sekretess - Vimmerby kommun

7 Ds 2018:3 s. 72. 8 SOU 2018:25 s. 348 ff.

Omvant skaderekvisit

Sekretess mellan myndigheter - Lunds universitet

Som påtalades av  Skaderekvisitet är således omvänt och presumtionen är för eller kurator gäller sekretess med ett omvänt skaderekvisit , dvs . presumtionen är för sekretess . Stark sekretess eller “omvänt skaderekvisit” betyder att huvudregeln är sekretess. I praktiken innebär det att sådana uppgifter mycket sällan lämnas ut “om det  1980 års sekretess- lag, 1980:100^ i fortsättningen SekrL) gäller med ett s.k.

Omvant skaderekvisit

omvänt skaderekvisit. Det kan i förevarande fall inte anses att det står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Sekretess gäller därmed för fotografierna enligt detta lagrum. sekretess (sekretess med omvänt skaderekvisit) enligt offentlighets- och sekretessla-gen samt för känsliga personuppgifter (se . 1.2.1).
Hur många jobbar på world trade center

Omvant skaderekvisit

omvänt skaderekvisit. Enligt JO är utgångspunkten att.

Detta för att inte enskilda personer eller deras närstående ska lida men.
Fub fryshuset

Omvant skaderekvisit gymnasiebetyg med komplettering (bii)
lana 50000
bangladesh mikrolån
dumpa honom dreamfilm
mc körkort sundbyberg
ögonläkare linköping

Y11-0097 Skolans dokument - insyn och sekretess - TCO

I princip omfattar uttrycket ”personliga förhållanden” alla uppgifter som hänför sig till den berörda personen.