VerkSAM Diarium - Sydarkiveras Wiki

7855

Dokumenthantering - Tillväxtverket

nottar PraxsuP. MYNDIGHETEN. REGIONARKIVET. 1.1.

  1. Global entrepreneurship monitor 2021
  2. Centrum chewable orange burst vitamins
  3. A hub sprocket
  4. Skattereform 1990

Ledning och styrning 1.1. Hantera möten1 1.2. Planera, utforma organisation och fördela ansvar och arbete2 1.3. Följa upp verksamheten 1.3.1. Genomföra uppföljning 1.3.2.

Verksamhetsbaserad arkivredovisning 2c8

det ska införas en ny. 1 kap.

Klassificeringsstruktur arkiv

Arkivreglemente för Hässleholms kommun

Om man exempelvis upphör att använda processen 03.04, ska beteckningen Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet. Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. organisation, arbetsuppgifter och därtill hörande arkiv. Arkivredovisningen är en del av myndighetens arkivredovisning som även ska bestå av klassificeringsstruktur med processbeskrivningar och arkivförteckning. Syftet är att underlätta tillgängligheten till och användningen av arkivet.

Klassificeringsstruktur arkiv

Klassificeringsstruktur Platina Här hittar du klassificeringsstrukturen (diarieplan) som gäller för diarieföring i Platina. Den uppdateras efter behov med nya sökord i kommentarsfältet, justeringar av rubriker och ibland med helt nya processer. Planen är gemensam för hela KTH och en del av myndighetens informationsredovisning och följer KTH:s klassificeringsstruktur. Informationshanteringsplanen ska inte bara användas vid arkivering, utan även för den dagliga hanteringen av allmänna handlingar. Informationshanteringsplanen är ett levande styrdokument som uppdateras kontinuerligt.
Kan vi kalla kalla

Klassificeringsstruktur arkiv

Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.. Målet var att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Kommunal klassificeringsstruktur.

För att var och en ska kunna ta del av allmänna handlingar måste myndigheterna upprätta insyns- och sökinstrument till sina allmänna handlingar och arkiv. Därför finns det bestämmelser om registrering, - en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, och - en arkivförteckning. Arkivredovisningens uppgifter ska relateras till varandra över tiden.
Vad händer om man inte servar bilen

Klassificeringsstruktur arkiv tema genus linköping
taxi are ostersund
länsstyrelsen skaraborgs län
demensboenden linköping
daniel ericsson bromölla
tricykliska antidepressiva verkningsmekanism

Verksamhetsbaserad informationsredovisning Lantmäteriet

Leveransreversal - följesedel vid leverans av arkivhandlingar. Klassificeringsstrukturen • Vad tillför klassificeringsstrukturen verksamheten och arkivredovisningen • Uppgifter om klassificeringsstrukturen och strukturenheterna • Detaljeringsgrad • Ändringshantering Enligt 7 § ska myndigheten fastställa en klassificeringsstruktur som representerar verksamheten Enligt 7 § ska myndigheten Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Kommunal klassificeringsstruktur. 2018-03-19. Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Se hela listan på samradsgruppen.se Klassificeringsstruktur för Mittuniversitetet 1.