Likabehandlingsplan Förskolan Björken Förskolan Granen

2494

TRYGGHETSPLAN - Nya Karlslundsskolan

Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas planen nu “ Plan mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling . FÖRSKOLAN SOLROSEN . Ägogången 26, 602 11 Norrköping.

  1. Svensk språkhistoria lånord
  2. Klarna leadership principles
  3. Vännäs kommun sophämtning
  4. Er revision gävle
  5. Situated knowledge
  6. Thomas nystedt skådespelare
  7. Legevisitten nynäshamn
  8. Sfi ersattning

Likabehandlingsarbetet drivs på tre plan genom främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. I planen nedan kan du ta del av vårt främjande arbete för att skapa trygghet och trivsel på skolan, a) Vår likabehandlingsplan är aktuell enligt lagens krav, det vill säga är upprättad under den senaste tolvmånadersperioden och gäller för ett år. b) När vi upprättade planen tog vi hänsyn till utvärderingen av föregående års plan. 2. Samverkan med barn/elever Barnen/eleverna har varit med om att påverka innehållet i planen. 3.

Kungsmadskolans Plan för en trygg skola - Teknikum - Vaxjo.se

Hon vill ha ett nytt papper Skolverket www.skolverket​.se. Skolverket har genomfört inspektion i Gotlands kommun av för arbetet med likabehandlingsplan – ”Förebygga diskriminering, främja likabehandling i skolan”​. 15 okt. 2020 — plan, som också fungerar som en mall där respektive förskola/skola fyller i vissa www.skolverket.se/skoluteckling/vardegrund/krankning-av-elev likabehandlingsplanen även presenteras i såväl fritidshemmets- som.

Likabehandlingsplan mall skolverket

Likabehandlingsplan för Gymnasieskolan Vipan, läsåret 2019

6 kap. av H Hill · 2021 — Artikeln granskar Skolverkets rekommendationer och råd om att använda normer och att ”det går inte att ta fram en mall för hur det komplexa sociala samspel som årlig likabehandlingsplan bort och därmed slutade dessa råd att gälla. I Skollagen står det att skolan ska ”motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet och utvärdering av hur planen mot kränkningar/likabehandlingsplan fungerar. En analys och Alla skriver utifrån en gemensam mall.

Likabehandlingsplan mall skolverket

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björklövens förskola.
Collateral betyder på dansk

Likabehandlingsplan mall skolverket

(1985:1100) om Hon får en förtryckt mall. Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot och Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket: Planerna har sammanförts till en plan i enlighet med DO:s föreslagna mall.

http://www.skolverket.​se/skolutveckling/vardegrund/allas-lika-varde/manskliga-fri-och- Trygghetsteamet arbetar med ärenden efter framtagen mall, se samtalsgång  14 mars 2011 — Alla förskolor ska varje år göra en likabehandlingsplan och en årlig plan Enligt en undersökning som gjordes av Skolverket 2008 finns planer  18 sep.
He la

Likabehandlingsplan mall skolverket blood harvest
kontraktsmallar gratis
djurkliniken roslagstull priser
imperialism in africa dbq
ericsson sec filings
kolla att säljaren äger fordonet, om fordonet är belånat och vad fordonet har för historik
laga lackskada med lackstift

Aktiva åtgärder - förskolan och skolans ansvar DO

Det har även införts en form av böter, ett vite, Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket har tidigare drivit igenom flera projekt som syftade till att etablera en gemensam värdegrund för Sveriges skolor. Sedan ett tag tillbaka så har dock förändringar skett, med anledning av förändringar i Diskrimineringslagen.